30 – lecie Koła PSD w Jarosławiu

25 czerwca nasze Koło obchodziło jubileusz 30-lecia powstania. W tym dniu o godzinie 11.00 w MOK-u rozpoczęliśmy część oficjalną naszych obchodów.

Na nasze zaproszenie przybyli bardzo licznie zaproszeni goście w osobach :

 1. Pan Waldemar Paluch – Burmistrz Miasta Jarosławia
 2. Pan Dariusz Tracz – Vice Burmistrz Miasta  Jarosławia
 3. Pan Mariusz Trojak – Vice Starosta Powiatu Jarosławskiego
 4. Prałat Marian Bocho
 5. Pan Szczepan Łąka – przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
 6. Pani Anna Śliwińska – Prezes Zarządu Głównego PSD w Warszawie
 7. Pan Andrzej Mielcarek – prezes Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego PSD w Rzeszowie.
 8. Pani Renata Chlebowska – Dyrektor wydziału oświaty Urzędu Miasta Jarosław
 9. Pan Tomasz Kulesza – Radny Powiatu Jarosławskiego
 10. Pani Elżbieta Śliwińska – Dąbrowska – Radna Powiatu Jarosławskiego
 11. Pani Ewa Leniart – dyrektor szkoły nr 11 z oddziałem integracyjnym
 12. Pan Adam Kroczek – vice dyrektor szkoły nr 11 z oddziałem integracyjnym
 13. Pani Paulina Sowa – Dyrektor Biura Eurodeputowanej Parlamentu Europejskiego Pani  Elżbiety Łukacijewskiej
 14. Pan Tadeusz Słowik – właściciel Restauracji Klasyczna
 15. Pani Marta Pels – menadżer Restauracji klasyczna
 16. Pan Dawid Wajda – właściciel apteki Jarosławska
 17. Pani Małgorzata Zięba – dietetyczka z poradni diabetologicznej w Przeworsku
 18. Pani Ilona  Kuchmynda – kierownik oddziału firmy Geers  dobry Słuch
 19. Pani Zofia Chmielowiec – przedstawiciel firma Stada
 20. Pani Joanna Miara – przedstawiciel firmy Abbott
 21. Pan Krzysztof Kurecki – DJ
 22. Pani Bernadeta Szczypta – dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów
 23. Pani Danuta Zaremba – prezes Koła PSD w Podleszanach wraz z członkami Koła
 24. Pana Andrzeja Mielcarka – prezesa koła PSD w Rzeszowie wraz z członkami Koła
 25. Pani Maria Piwnica – prezes koła PSD w Mielcu wraz z członkami
 26. Pani Krystyna Woźniak – prezes koła PSD w Przeworsku wraz z członkami
 27. Pan Zdzisław Chmielowiec – prezes Koła PSD w Nowej Dębie wraz z członkami
 28. Pani Marzena Graboń – prezes Stowarzyszenie DPJ wraz z członkami

Uroczystości  objęli   Patronatem   Honorowym :

Elżbieta   Łukacijewska   – Eurodeputowana Parlamentu Europejskiego                                                                                     Waldemar   Paluch  –  Burmistrz Miasta Jarosław                                                                                                                          Tadeusz   Chrzan   – Starosta Powiatu  Jarosławskiego.

Po powitaniu gości przez Prezesa Grzegorza Grabonia, przedstawiona została historia Koła od jego powstania do dnia obecnego. Brzmi ona tak :

Historia powstania Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków   w Jarosławiu sięga 1989 roku. W tymże roku 16 stycznia w Klubie Osiedlowym „Dedal” Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu na Oś. Kopernika o godzinie 17.00 odbyło się spotkanie, na którym powołano do życia pierwsze w Jarosławiu koło diabetyków. Na spotkanie to przyszło wówczas 150 osób. Takie zainteresowanie było dużym zaskoczeniem dla organizatorów. Z pośród przybyłych wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną Koła.

W skład pierwszego Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jarosławiu weszli :

 • Prezes         – Tadeusz Horwath
 • Vice prezes – Stanisław Augustyn
 • Sekretarz     – Stanisław Lisik
 • Skarbnik       – Małgorzata Dzierzak
 • Członek       – Anna Orbonik

W skład pierwszej Komisji Rewizyjnej Koła weszli :

 • Przewodniczący – Damian Krauz
 • Sekretarz             – Barbara Czarniecka
 • Członek                 – Stanisław Kołodziejczyk
 • Z-ca członka         Józefa Biała

W październiku 1989 roku nastąpiła zmiana w Zarządzie Koła, na stanowisko skarbnika powołano panią Grażynę Litwiak.

Początki Koła nie były łatwe. Koło nie miało lokalu, członkowie Zarządu spotykali się w prywatnych mieszkaniach. Dopiero w 1992 roku Koło dostało swój pierwszy lokal. Był to mały pokoik bez okien w budynku Urzędu Miasta przy ul. Świerczewskiego. Przez lata , parę razy Koło przenosiło się do innej siedziby. Ostatnią siedzibę miało na ul. Kilińskiego 6.

Stowarzyszenie prowadziło bardzo szeroką działalność na rzecz ludzi chorych na cukrzycę. Odbywały się spotkania , na których prowadzone były wykłady zaproszonych lekarzy, szkolenia w zakresie stosowania leków, obsługi glukometrów . Koło organizowało pomoc w zaopatrzeniu członków w igły, strzykawki, słodziki .

Dzięki staraniom Zarządu Koła 15 listopada 1995 powołano w Jarosławiu poradnię dla chorych na cukrzycę. Leczeniem chorych zajęli się lekarze Włodzimierz Ziemiński i Maria Węglarz. Koło rozwijało swoją działalność , organizowało turnusy rehabilitacyjne, nawiązywało współpracę  z  firmami farmaceutycznymi ,organizowało spotkania integracyjne, dzięki którym ludzie chorzy na cukrzycę nie czuli się wyobcowani , zagubieni i bezradni.

Niestety z powodu problemów lokalowych i finansowych w 2006 roku Koło musiało zawiesić swoją działalność.

Powtórną działalność Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Jarosławiu podjęło w dniu 24.08.2011r. Na zebraniu założycielskie do restauracji „Klasyczna” pana Tadeusza Słowika przybyło 45 osób. W obecności Pana Janusza Beresia – ówczesnego Prezesa Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego PSD wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną Koła.

Do Zarządu Koła zostali wybrani:

 • Grzegorz Graboń – prezes
 • Leon Paszko – v-ce prezes
 • Henryk Maśkiewicz – sekretarz
 • Maria Dechton – skarbnik
 • Bożena Majdańska – członek
 • Teresa Chmielowska – członek
 • Anna Kostka – członek

W skład Komisji Rewizyjnej weszły Panie :

Arletta Podolec – przewodnicząca

 • Barbara Dominiak – członek
 • Grażyna Tworzydlak – członek

W 2012 roku z Zarządu zrezygnowała A. Kostka, a przybyli :

 • Tadeusz Horwath – sekretarz
 • Edward Bańko – członek
 • Zygmunt Strumski – członek

Siedziba Koła dzięki życzliwości i pomocy Pana Posła Tomasza Kuleszy mieści się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich przy ul. Kraszewskiego 39, obecnie szkoła nr 11 z oddziałem integracyjnym

Od samego początku swojego istnienia Stowarzyszenie podejmowało bardzo różnorodne działania na rzecz ludzi chorych na cukrzycę. Prowadzimy odpłatną i  nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę .   Działania te prowadzi  dla  członków zrzeszonych w Kole  jak również dla osób niezrzeszonych , mieszkańców powiatu jarosławskiego. Zarząd Koła PSD w Jarosławiu może prowadzić  tak szeroko zakrojone kampanie dzięki startom w otwartych konkursach i  dotacjom otrzymanym  na realizację  zadań publicznych zleconych przez Urząd Miasta Jarosław , Podkarpacki Urząd Wojewódzki    w Rzeszowie , realizuje także zadania ze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu .

Od  2013 roku przy Kole  została utworzona Świetlica Środowiskowa dla diabetyków – obecnie działająca pod nazwą Klubu Diabetyka od 2016r..

W Klubie Diabetyka organizowane są zajęcia rękodzieła artystycznego, warsztaty zdrowego odżywiania , kursy komputerowe , wykłady i prelekcje lekarzy, wyjścia do Biblioteki Miejskiej na seanse filmowe , wyjazdy do Teatru.

Przy   Kole uruchomione zostały :  sekcja sportowa nordic  walking i fitness dla seniorów oraz sekcja dzieci i młodzieży .

Od 2012 roku  Koło jest współorganizatorem Pielgrzymki  Diabetyków z Podkarpacia do Obrazu Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin w Jarosławskiej Kolegiacie . Co rocznie w tej pielgrzymce – sympozjum 13 –go maja uczestniczy około 300  – 500 osób chorych na cukrzycę  ich rodzin i znajomych.

Zarząd Koła w 2014 roku realizował program Komisji Europejskiej „ Moja Zdrowa Rodzina”  , była to  akcja skierowana do dwóch województw w Polsce tj. kujawsko – pomorskiego  i podkarpackiego . Celem akcji było  zwiększenie konsumpcji warzyw i owoców  przez dzieci , kobiety w ciąży i osoby starsze 65+ . W ramach tego programu  ,  nasi członkowie otrzymywali  warzywa i owoce przez cały rok.

Dzięki współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności od 2014 roku do dnia dzisiejszego członkowie naszego Koła otrzymują produkty spożywcze . Od 2017 roku Koło korzysta z drugiego programu – jest to program „Pomoc najbardziej potrzebującym  osobom w Kole i powiecie” , w ramach tego programu członkowie Koła  bezpłatnie otrzymują  z Tesco pieczywo, warzywa i owoce.

 Oprócz tych wszystkich przedstawionych działań koło organizuje

– spotkania integracyjne z okazji Dnia Diabetyka, Światowego Dnia Walki  z Cukrzycą, Opłatek, Andrzejki, spotkania wigilijne , Dzień Kobiet ,spotkania integracyjne w plenerze z innymi Kołami, wycieczki krajoznawcze.

Jarosławskie Koło jako pierwsze w Polsce zorganizowało „Szkołę cukrzycy” czyli cykl 8  wykładów edukacyjnych na temat cukrzycy , powikłań cukrzycy, zdrowego odżywiania i  roli wysiłku fizycznego.

Koło w sumie było organizatorem 4 – ch edycji  „szkoły cukrzycy”  – 2 razy dla członków Koła i mieszkańców powiatu , 1 raz dla młodzieży szkolnej z jarosławskich szkół , i 1 raz dla zakładu pracy LEAR  w którym pracuje 3000 osób.

Władze samorządowe w Jarosławiu  dostrzegły nasze  działania o czym świadczy przyznana przez Burmistrza Miasta Jarosławia w 2013 roku nagroda  JAROSŁAWA w kategorii ochrona zdrowia.

Corocznie Stowarzyszenie organizuje badania przesiewowe skierowane do mieszkańców powiatu jarosławskiego , realizuje  zadania publiczne z zakresu profilaktyki uzależnień, sportu i kultury fizycznej i ochrony zdrowia .

Podsumowując 30  lat działalności Koła  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jarosławiu Zarząd i członkowie  zapewniają, że w dalszym ciągu dokładać będą wszelkich starań  aby służyć swoją wiedzą i pomocą mieszkańcom naszego powiatu. Nowe wyzwania przed nami, będziemy stawiać im czoło.

Po odczytaniu historii Koła nastąpiła bardzo miła chwila , a mianowicie przyznanie z tej okazji dyplomów i odznaczeń zasłużonym członkom Koła oraz wręczenie pamiątek jubileuszu. I tak :

Dyplomy uznania otrzymali :

 1. Maria Gacek
 2. Mikłasz Krystyna
 3. Maria Drapała
 4. Arleta Podolec
 5. Halina Matusz
 6. Janina Burblis
 7. Teresa Cholewa
 8. Stanisław Kohyt
 9. Bogdan Tworzydlak
 10. Lesław Maziarz
 11. Czesława Maśkiewicz
 12. Henryk Maśkiewicz
 13. Anna Alechnowicz
 14. Halina Matrejek
 15. Helena Kruzel
 16. Emilia Wiercioch
 17. Janina Kut
 18. Alina Szpunar
 19. Aniela Samagalska

Honorowe złote odznaki „ Za zasługi dla PSD”  otrzymali :

 1. Teresa Pietruszka
 2. Bożena Łuc
 3. Anna Dryl

Honorowe odznaki srebrne „ Za zasługi dla PSD” otrzymali :

 1. Zbigniew Dryla
 2. Maria Maksymowicz
 3. Zygmunt Strumski
 4. Halina Mańkowska
 5. Marzena Graboń
 6. Maria Penkal
 7. Teresa Hałys
 8. Anna Szybiak

          Medale za zwycięstwo nad cukrzycą otrzymali :

 1. Grzegorz Graboń  –   złota
 2. Stanisław Jazienicki    – srebrna
 3. Krystyna Kurpiel   –  srebrna
 4. Stanisława Bałanda   –  srebrna

Statuetki za działalność na rzecz osób z cukrzycą  otrzymali:

 1. Maria Dechton
 2. Edward Bańko

Statuetki w dowód wdzięczności za rozwój Koła PSD Jarosław otrzymali :

 1. Elżbieta Łukacijewska
 2. Tomasz Kulesza
 3. Tadeusz Słowik
 4. prałat Marian Bocho
 5. Waldemar Paluch
 6. Dariusz Tracz
 7. Renata Chlebowska
 8. Danuta Zaremba

Po wręczeniu odznaczeń Prezes Koła zebrał gratulacje od przybyłych gości, odebrał pamiątkowe grawertony i listy gratulacyjne.

Na zakończenie części oficjalnej wszyscy wysłuchali krótkiego recitalu w wykonaniu solistek Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki : Natalii Gral i Justyny Wota oraz solistki Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej – Marty Moszyńskiej. Solistki przygotował Pan Wiktor Marut.

Po części artystycznej zaproszeni goście i członkowie Koła udali się na wspólny obiad i spotkanie integracyjne przy muzyce do Sali Sanu Pana Tadeusza Słowika, gdzie również nie zabrakło okolicznościowego tortu, który wszystkim bardzo smakował. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

DSC06986 DSC06987 DSC06993 DSC06996 DSC07001 DSC07005 DSC07008 DSC07035 DSC07036 DSC07041 DSC07046 DSC07074 DSC07078 DSC07079

 

 

 

Możesz również polubić…

Skip to content