Obchody Dnia Diabetyka

Dzień Diabetyka to jedno z dwu najważniejszych świąt osób chorych na cukrzycę. Corocznie na całym świecie dzień ten obchodzony jest  7 czerwca.

Stowarzyszenie Diabetycy Powiatu Jarosławskiego obchody Dnia Diabetyka świętowało 4 czerwca br.

Oprócz licznie przybyłych na spotkanie członków stowarzyszenia DPJ i PSD Koła Terenowego w Jarosławiu w spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach : Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Elżbieta Łukacijewska wraz z Dyrektorem biura Panem Arturem Sapińskim, Wojewoda Podkarpacki Pani Teresa Kubas – Hul , Wice Burmistrz Miasta Jarosławia Pani Patrycja Lachnik, Wice Przewodniczący Rady Powiatu Pan Tomasz Kulesza , właściciel Restauracji Klasyczna, nasz Przyjaciel Pan Tadeusz Słowik oraz Prezes Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Pan Grzegorz Graboń wraz z Zarządem.

Po powitaniu zaproszonych gości Prezes Stowarzyszenia DPJ Marzena Graboń przeczytała okolicznościowy referat na temat zdrowego odżywiania. Cukrzyca to jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób. Cierpi na nią co 11-sta osoba na świecie, a liczba chorych stale rośnie.Na szczęście możemy zapobiegać cukrzycy, zmieniając nasze nawyki żywieniowe, prowadząc regularną aktywność fizyczną oraz utrzymując prawidłową masę ciała. Cukrzyca jest niebezpieczną chorobą, ponieważ prowadzi do niewydolności wielu narządów. Może uszkodzić wzrok, nerki lub serce, dlatego lepiej zapobiegać jej zawczasu.

Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes Stowarzyszenia złożyła wszystkim zebranym życzenia zdrowia, pogody ducha, wytrwałości w codziennych zmaganiach z chorobą.  Do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście.

Spotkanie zakończył wspólny obiad.

Możesz również polubić…

Skip to content