Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W środę 25 lutego br w Świetlicy Środowiskowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu , odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Koła Terenowego PSD w Jarosławiu.
W zebraniu uczestniczyło 113 członków Koła. Zebraniem tym Zarząd Koła podsumował kadencję 2011-2014. W zebraniu oprócz członków Koła uczestniczyli zaproszeni goście w osobach : pani Lidia Kogut – skarbnik Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego PSD w Rzeszowie i pani Janina Mroczyńska – sekretarz Oddziału.      Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Na nową kadencję wybrano Zarząd , Komisję Rewizyjną i delegatów na walne zebranie do Rzeszowa w osobach :
Zarząd :
Prezes – Grzegorz Graboń
Wi-ce prezes – Tadeusz Horwath
Sekretarz – Edward Bańko
Skarbnik – Maria Dechton
Członek – Arletta Podolec
Komisja Rewizyjna :
Przewodnicząca – Halina Mańkowska
Wice-przewodnicząca – Elwira Kurzepa
Sekretarz – Bożena Łuc
Członek – Anna Dryla
Członek – Halina Matrejek
Delegaci do Rzeszowa : Grzegorz Graboń , Tadeusz Horwath, Edward Bańko, Maria Dechton, Halina Mańkowska , Elwira Kurzepa, Zygmunt Strumski i Zbigniew Dryla.
Wszystkim wybranym do nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i na delegatów serdecznie gratulujemy.

DSC06831  DSC06832

DSC06829

Możesz również polubić…

Skip to content