Wycieczka do Baranowa Sandomierskiego

Zamek w Baranowie Sandomierskim to zamek późnorenesansowy, ze względu na podobieństwa z zamkiem Krakowskim, zwany Małym Wawelem . Siedziba rodu Leszczyńskich. Został zbudowany według projektu Santi Gucciego w latach 1591-1606

Perła architektury renesansowej – forteca w Baranowie Sandomierskim położona jest w nizinie dolnej Wisły. Pierwotny rycerski dwór obronny w miejscu dzisiejszego dziedzińca należał do rodziny Baranowskich herbu Grzymała. Następnymi właścicielami był ród Górków z Wielkopolski.                        W 1578 roku Stanisław Górka sprzedał zamek Rafałowi Leszczyńskiemu herbu Wieniawa, który wybudował tu dwór renesansowy na planie prostokąta stanowiący dziś część zachodnią zamku.

Andrzej Leszczyński – wojewoda brzesko-kujawski rozbudował zamek dobudowując dziedziniec z renesansowymi krużgankami wokół nowych budynków i założył bibliotekę. Zamek odwiedzał prawdopodobnie król Stefan Batoty. Około 1620 roku murowany zamek został otoczony niezachowanymi ziemnymi fortyfikacjami bastionowymi. Ostatnim właścicielem z rodu Leszczyńskich był Rafał – ojciec Stanisława Leszczyńskiego – króla Polski.

Kolejnym właścicielem był Dymitr Jerzy Wiśniowiecki (w latach 1677–1682), później książę Jerzy Karol Lubomirski herbu Śreniawa (1683–1720). Pod koniec XVII wieku dobudowano do zewnętrznej części skrzydła zachodniego barokową galerię zdobioną stiukami.

Następnymi właścicielami byli książę Paweł Sanguszko, Jacek Małachowski, Józef Potocki, Jan Krasnicki. Po pożarze w 1849 roku, Krasniccy, ze względu na wysokie koszty, nie byli w stanie wyremontować zamku. Zrujnowaną budowlę kupił w 1867 roku Feliks Dolański z Grębowa. W roku 1898 zamek ponownie płonął. Odbudowę powierzono Tadeuszowi Stryjeńskiemu. W kaplicy zamkowej zaznaczony został przez niego styl krakowskiej secesji. Witraże zaprojektowane zostały przez Józefa Mehoffera, a autorem obrazu ołtarzowego był Jacek Malczewski.

Ostatnim właścicielem był Roman Dolański, który stracił zamek w wyniku reformy rolnej z 1945 roku.

W styczniu 1968 roku przekazano zamek Kopalniom i Zakładom Przetwórczym Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Do 1995 istniało w zamku muzeum Zagłębia Siarkowego. Od lipca 1997 roku właścicielem zamku jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA w  Warszawie.

Część pomieszczeń jest udostępniona zwiedzającym.

Właśnie we czwartek 30 lipca pierwszymi w tym dniu zwiedzającymi była nasza grupa sportowa.

Wyjazd do Baranowa Sandomierskiego to kolejny etap realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Miejską Jarosław.

Po zwiedzeniu pomieszczeń zamku i zbrojowni udaliśmy się do przy zamkowego parku aby tam odbyć rajd nordic walking. Pogoda dopisała, nastroje również więc spacer po tak pięknym miejscu był udany.

DSC08480 DSC08485 DSC08496 DSC08506 DSC08515 DSC08528 DSC08530 DSC08536

 

Możesz również polubić…

Skip to content