Rys historyczny

Historia powstania Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jarosławiu sięga 1989 roku. W tymże roku 16 stycznia w Klubie Osiedlowym „Dedal” Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu na Oś. Kopernika o godzinie 17.00 odbyło się spotkanie, na którym powołano do życia pierwsze w Jarosławiu koło diabetyków. Na spotkanie to przyszło wówczas 150 osób. Takie zainteresowanie było dużym zaskoczeniem dla organizatorów. Z pośród przybyłych wybrano Zarząd PSD i Komisję Rewizyjną Koła.

W skład pierwszego Zarządu Koła PSD w Jarosławiu weszli :

 • Prezes         – Tadeusz Horwath
 • Vice prezes – Stanisław Augustyn
 • Sekretarz     – Stanisław Lisik
 • Skarbnik       – Małgorzata Dzierzak
 • Członek       – Anna Orbonik

W skład pierwszej Komisji Rewizyjnej Koła weszli :

 • Przewodniczący – Damian Krauz
 • Sekretarz             – Barbara Czarniecka
 • Członek                 – Stanisław Kołodziejczyk
 • Z-ca członka         Józefa Biała

W październiku 1989 roku nastąpiła zmiana w Zarządzie Koła, na stanowisko skarbnika powołano panią Grażynę Litwiak.

Początki Koła nie były łatwe. Koło nie miało lokalu, członkowie Zarządu spotykali się w prywatnych mieszkaniach. Dopiero w 1992 roku Koło dostało swój pierwszy lokal, był to mały pokoik bez okien w budynku Urzędu Miasta przy ul. Świerczewskiego. Przez lata , parę razy Koło przenosiło się do innej siedziby. Ostatnią siedzibę miało na ul. Kilińskiego 6.

Stowarzyszenie prowadziło bardzo szeroką działalność na rzecz ludzi chorych na cukrzycę.

Odbywały się spotkania , na których prowadzone były wykłady zaproszonych lekarzy, szkolenia w zakresie stosowania leków, obsługi glukometrów . Koło organizowało pomoc w zaopatrzeniu członków w igły, strzykawki, słodziki . Dzięki staraniom Zarządu Koła 15 listopada 1995 powołano w Jarosławiu poradnię dla chorych na cukrzycę. Leczeniem chorych zajęli się lekarze Włodzimierz Ziemiński i Maria Węglarz.

Koło rozwijało swoją działalność , organizowało turnusy rehabilitacyjne, nawiązywało współpracę z firmami farmaceutycznymi,organizowało spotkania integracyjne, dzięki którym ludzie chorzy na cukrzycę nie czuli się wyobcowani , zagubieni i bezradni.

Niestety z powodu problemów lokalowych i finansowych w 2006 roku Koło musiało zawiesić swoją działalność.

Powtórną działalność Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Jarosławiu podjęło w dniu 24.08.2011r. Na zebraniu założycielskie do restauracji „Klasyczna” pana Tadeusza Słowika przybyło 45 osób. W obecności Pana Janusza Beresia – Prezesa Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego PSD wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną Koła.

Do Zarządu Koła zostali wybrani:

 • Grzegorz Graboń – prezes
 • Leon Paszko – v-ce prezes
 • Henryk Maśkiewicz – sekretarz
 • Maria Dechton – skarbnik
 • Bożena Majdańska – członek
 • Teresa Chmielowska – członek
 • Anna Kostka – członek

W skład Komisji Rewizyjnej weszły : Arletta Podolec – przewodnicząca

 • Barbara Dominiak – członek
 • Grażyna Tworzydlak – członek
 • W 2012 roku z Zarządu zrezygnowała A. Kostka, a przybyli :
 • Tadeusz Horwath – sekretarz
 • Edward Bańko – członek
 • Zygmunt Strumski – członek

Siedziba Koła dzięki życzliwości i pomocy Pana Posła Tomasza Kuleszy mieści się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich przy ul. Kraszewskiego 39.

Na koniec 2012r Koło liczyło już 138 członków.

W ciągu 3 lat sukcesywnie przybywało członków i dziś jest ich ponad 220.

Od samego początku swojego istnienia Stowarzyszenie podejmowało bardzo różnorodne działania na rzecz ludzi chorych na cukrzycę.

Zarząd Koła organizuje comiesięczne spotkania edukacyjne na, które z wykładami przyjeżdżają lekarze, dietetyczki, przedstawiciele firm farmaceutycznych, producenci żywności i innych rzeczy produkowanych z myślą o diabetykach.

Koło organizowało „Szkołę cukrzycy” w powiecie jarosławskim, badania przesiewowe skierowane do mieszkańców Jarosławia i okolicznych gmin.

Corocznie w listopadzie organizuje obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.We współpracy z Proboszczem Parafii Bożego Ciała ks. Marianem Bocho od 3-ch lat 13 maja odbywają się Pielgrzymki Diabetyków z Podkarpacia do Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin.

Realizuje zadania publiczne z zakresu profilaktyki uzależnień, sportu i kultury fizycznej.

W listopadzie 2013 roku dzięki staraniom Zarządu Koła została otwarta pierwsza w Polsce świetlica środowiskowa dla diabetyków. Dwa razy w tygodniu wszyscy chętni mogą się tam spotkać i brać udział w zajęciach rękodzieła, grać w szachy , warcaby, ćwiczyć na sprzęcie sportowym.

Przy Kole działa sekcja sportowa, jej członkowie uprawiają nordicwalking, biorą udział w profesjonalnych rajdach.

W grudniu 2013 roku za swą działalność Koło otrzymało nagrodę Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosława „ w kategorii „Ochrony zdrowia”.

Skip to content