Zarząd Koła

Skład Zarządu:

  • Grzegorz Graboń      – prezes
  • Edward  Bańko          – vice prezes
  •  Arletta  Podolec        – sekretarz
  • Maria Dechton           – skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej :

  • Halina Mańkowska  – przewodnicząca
  • Elwira Kurzepa         – vice przewodnicząca
  • Anna Dryla     –            -sekretarz
  • Halina Matrejek        – członek