Dzień Diabetyka

W środę 7 czerwca w Restauracji „Klasyczna” odbyły się obchody Dnia Diabetyka , zorganizowane przez Stowarzyszenie Diabetycy Powiatu Jarosławskiego.

Dzień Diabetyka jest obchodzony na całym świecie 7 czerwca, jest to po Światowym Dniu Cukrzycy obchodzonym w listopadzie,  drugie najważniejsze święto osób chorych na cukrzycę. Stowarzyszenie DPJ powstało w 2017 roku i już po raz szósty organizuje Dzień Diabetyka w takiej formie.

Przed spotkaniem wszyscy wchodzący na salę mieli możliwość zbadania ciśnienia tętniczego  i poziomu glukozy we krwi.

Spotkanie rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia Pani Marzena Graboń, witając wszystkich  członków  stowarzyszenia DPJ,  członków i Zarząd Koła Terenowego PSD w Jarosławiu z Prezesem Grzegorzem Graboniem oraz zaproszonych gości w osobach : Skarbnik Miasta Jarosławia Panią Anną Gołąb , właściciela restauracji „Klasyczna” Pana Tadeusza Słowika oraz  Przedstawiciel Firmy Abbott Panią Joannę  Miara. Pani Joanna przedstawiła na spotkaniu system FreeStyle Libre 2. Jest to system monitorowania glikemii bez nakłuwania palców, bez użycia glukometru.  Po wykładzie odbył się pokaz zakładania tego systemu.  Pięć osób dostało sensory i czytniki do odczytywania wyników za darmo. Kolejne osoby będą miały taką możliwość już od 26 czerwca. Stowarzyszenie DPJ wspólnie z Kołem Terenowym PSD w porozumieniu z Firmą Abbott  otwiera w swojej siedzibie ( Plac Ks. P. Skargi 1 ) punkt konsultacyjny – informacyjny . Punkt będzie czynny w każdy poniedziałek w trakcie wspólnych dyżurów  w godzinach od 9-tej do 13 – tej od 26 czerwca 2023 r.. Wszyscy zainteresowani systemen FreeStyle Libre 2 jego refundacją, działaniem , montażem, otrzymają  tu pomoc i niezbędne informacje.

Tematem przewodnim tegorocznych odchodów Dnia Diabetyka jest „Dostęp do opieki diabetologicznej”. Prezes Stowarzyszenia odczytała na ten temat krótki referat. Zawarte w nim było m.in. :

„Polska opieka nad osobami z cukrzycą w wielu aspektach nie spełnia oczekiwań systemu i samych pacjentów, mimo że jej standardy są powszechnie dostępne.

Cukrzyca jest uznaną chorobą cywilizacyjną i społeczną. Jest to choroba przewlekła, gdzie wpływ wielu czynników środowiskowych, metabolicznych i organizacji opieki medycznej ma zasadnicze znaczenie w prawidłowym modelowaniu postępów choroby i kosztów społecznych cukrzycy. Tym samym efektywność tego działania wymaga opieki holistycznej i personalizowanej. Jednym z priorytetów zdrowotnych ustalonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia jest przeciwdziałanie, wczesne wykrywanie oraz leczenie cukrzycy.

Corocznie publikowane Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) szczegółowo określają podstawowe wymogi zarówno organizacyjne, jak i wspólnych celów diagnostycznych oraz terapeutycznych dla specjalistycznej opieki diabetologicznej ambulatoryjnej i szpitalnej w tym zakresie. Oparte na dowodach naukowych, najważniejsze rekomendacje PTD mówią, że „współczesna opieka diabetologiczna wymaga kompetencji personelu lekarskiego, pielęgniarek prowadzących edukację lub edukatorów, oraz dietetyków. Opieka powinna być skoncentrowana na osobie z cukrzycą, z uwzględnieniem jej indywidualnej sytuacji, potrzeb i preferencji. Konieczne jest także współdziałanie specjalistów z pokrewnych dziedzin ze względu na  występowanie późnych powikłań cukrzycy i schorzeń współistniejących.  Nowoczesne leczenie cukrzycy wymaga  monitorowania jego skuteczności oraz prowadzenia edukacji osób z cukrzycą w zakresie uzyskania odpowiedniej wiedzy i motywacji do realizacji zaleceń. Konieczna jest również współpraca lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz lekarzy opieki specjalistycznej”.

Skuteczność opieki diabetologicznej determinuje jak najszybsze jej rozpoczęcie, najlepiej od momentu zachorowania. Polskie rekomendacje w pełni oddają wartość międzynarodowych zaleceń.

Należy pamiętać, że cukrzyca jest chorobą przewlekłą, dlatego wpływa przede wszystkim na długość życia w niesprawności.

Wiele znanych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych ma również bardzo istotny wpływ na stan zdrowia osób z cukrzycą.  Istnieje szereg powiązań pomiędzy różnymi rodzajami czynników, np. wysokim ciśnieniem krwi, wysokim BMI czy też czynnikami behawioralnymi, w tym zdrowym stylem życia, paleniem tytoniu, spożywaniem alkoholu. Popularyzacja zdrowego stylu życia, która należy do zadań podstawowej opieki zdrowotnej, stanowi prewencję chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy.”

Na zakończenie Prezes złożyła wszystkim obecnym życzenia zdrowia oraz wytrwałości w codziennych zmaganiach ze słodką towarzyszką życia.

Po wysłuchaniu referatu , wykład na temat działania systemu FreeStyle Libre 2 wygłosiła  Pani Joanna Miara. Po wykładzie jak już wspomniano wcześniej członkowie stowarzyszenia otrzymali sensory i czytniki.

Na zakończenie odbył się wspólny poczęstunek.

 

 

 

Możesz również polubić…

Skip to content