VIII Pielgrzymka Diabetyków

13 maja odbyła się VIII Pielgrzymka Diabetyków z Podkarpacia do Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin. Poniżej przetaczamy relację napisaną przez Pana Zygmunta Florczaka, naszego przyjaciela, Prezesa zaprzyjaźnionego Koła PZN z Lubaczowa, który co roku bierze udział w tym wydarzeniu.

                                                                                   Relacja

– z VIII Pielgrzymki Diabetyków z  Podkarpacia do Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin czczonej w cudownym obrazie w jarosławskiej Kolegiacie.

Już tradycyjnie jej głównymi organizatorami był Zarząd Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jarosławiu, Zarząd Stowarzyszenia Diabetycy Powiatu Jarosławskiego oraz proboszcz parafii p.w. Bożego Ciała przy jarosławskiej Kolegiacie – ks. Marian Bocho.

W tym roku zorganizowali ją – jak zwykle 13 maja – w przypadający w tym dniu pod tą datą poniedziałek, który okazał się być niezwykle chłodnym  majowym dniem, jak właściwie co roku, poprzez co – można rzecz – tegoroczna pielgrzymka – i w ten sposób – wpisała się w tradycję tego cyklicznego przedsięwzięcia.

Tegoroczne modlitewne spotkanie zrealizowano pod hasłem „Gdzie Maryja, tam Duch Święty”, co we wręcz teologicznym rozważaniu przybliżał pielgrzymom ks. Paweł Biernat, co momentami  dla zmarzniętego i umęczonego podróżą pielgrzyma było trudne do skoncentrowania się nad rozważanym tematem.

Z dwutorowo wygłoszonej homilii (konferencja + kazanie) wynikało modlitewne przesłanie: „W waszej sytuacji zapatrzcie się w Matkę Chrystusa i nie poddawajcie się – nie upadajcie na kolana w chwili słabości. Niech Ona zawsze będzie dla was  drogowskazem i wzorem, bo idąc za Nią dojdziecie do Jej Syna”. Bóg łamie nas poprzez choroby i inne doświadczenia; do kogóż wtedy się zwracać, jeśli nie Maryi i Jej Syna? Eucharystia, czyli łamanie chleba, to najlepsze lekarstwo na odkrycie Boga, a poprzez Niego pogodzeniem się z tym, co nas dotknęło. W tym wszystkim miejmy świadomość tego, że z nami jest Chrystus, który w czasie ziemskiego życiu cierpiał i doznawał upokorzenia, aby nas zbawić …

Pielgrzymkę zrealizowano wedle dotychczas sprawdzonego planu, w którym „strzałem w 10” były informacje na temat kolegiaty wypowiedziane przez jej charyzmatycznego proboszcza ks. Mariana Bocho, który pielgrzymom przekazał nieznane ogółowi fakty i zdarzenia  udowadniające niepowtarzalność kolegiaty, a to za sprawą poniżej przypomnianych faktów:

– po raz pierwszy na ziemiach polskich obraz Matki Bożej Śnieżnej

pojawił się w Jarosławiu

– obraz cudownie przeżył z pożogi, która dotknęła świątynię 13 maja

1862 r.

– z powodu wybudowanych w czasie II wojny światowej przez ks.

Wojciecha Lewkowicza przepięknych i niepowtarzalnych

dźwiękowo organów, których możliwości i walory w 20 – min.

koncercie – co niewątpliwie było ucztą dla ducha – zaprezentował

jarosławski organista Michał Daleszczyk.

Około 1140 rozpoczęła się koncelebrowana  przez ks. Mariana Bocho oraz ks. Pawła Biernata okolicznościowa Msza św., którą odprawiano w 30-tym roku zaistnienia jarosławskiej struktury PSD, przy czynnym w niej udziale wydelegowanych przez prezesa ludzi, z których jeden w modlitewnym wezwaniu wspomniał tych, którzy w ostatnim czasie Odeszli do Wieczności inicjując w ich intencji modlitwę.

Z okazji perłowej rocznicy swego zaistnienia Jubilaci ufundowali okolicznościowy ornat, który swojemu duchowemu opiekunowi  ofiarowali w części Mszy św. zwanej Ofiarowaniem.

Szczególną pielgrzymkę zakończyło modlitewne zawierzenie naszych spraw – tak indywidualnych, jak i społecznych – jarosławskiej Pani, po czym wygłoszono kilka wystąpień.

Na przytoczenie zasługuje wręcz ekumeniczne wystąpienie eurodeputowanej Elżbiety Łukacijewskiej, która w ciekawej  mowie wskazywała na potrzebę w naszym życiu tzw. człowieczeństwa  oraz stosowania na co dzień zasad wynikających z wyznawanej wiary. M.in. powiedziała: „Za zaszczyt poczytuję sobie zaproszenie na pielgrzymkę oraz spotkanie z wami”.  Niezwykle pozytywnie oceniła działalność PSD tak w skali Podkarpacia, jak i lokalnie. Podchodząc do powyższych racji i  prospołecznych postaw – ustosunkowując się do nich z pozycji dogmatu naszej wiary – zauważyła: „Chodzi o to, abyśmy byli dobrymi ludźmi, żebyśmy szanowali się nawzajem, mówili  o sobie dobrze nawet wtedy, gdy nie zgadzamy się w wielu kwestiach w myśl zasady „miłuj bliźniego swego, jak siebie samego”. Zauważyła, że takie wartości i prawdy winne być naszym drogowskazem w naszym życiu, co pomoże pokonać nam wszelkie przypadłości – w tych chorobowe.

Kończąc swe wystąpienie – od serca – wszystkim życzyła sił w pokonywaniu wszelkich barier oraz  przeciwności losu”.

Wśród żegnających poszczególne delegacje byli: proboszcz ks. Marian Bocho oraz prezes lokalnego Koła PSD – Grzegorz Graboń.

W tym roku europoseł Elżbiecie Łukacijewskiej towarzyszył Radny Powiatu Jarosławskiego Tomasz Kulesza i Naczelnik Wydziału Oświaty UM Jarosławia Renata Chlebowska, co nie umniejsza jej prestiżu i znaczenia w całym dotychczasowym pielgrzymkowym cyklu.

Pomimo wszystko – przy pierwszym jej podsumowaniu – nasuwają się pierwsze spostrzeżenia i uwagi związane z formułą kolejnych edycji pielgrzymkowego cyklu – chociażby ze względu na majowe zimno i brak kilkudziesięciu minut czasu – po prostu – na międzyludzkie kontakty i rozmowy. Są to tylko moje spostrzeżenia i uwagi wypowiedziane, jako obserwatora „z boku”, który wypowiada je w naprawdę dobrej intencji.

Tak więc do zobaczenia za rok w środę 13 maja 2020 r. w tym samym lub pierwotnym gronie, bo warto, gdyż nie samym chlebem, czynnościami związanymi z mierzeniem ciśnienia tętniczego, czy poziomu cukru, pobieraniem lekarstw oraz pobytem w lecznicach żyje człowiek…

Zygflor

DSC06870 DSC06846 DSC06849 __b_b54ee87e2e87abff8b6f483bf57745ff __b_783fc20930060ed11239b00d42ecb89e __b_0301e15e248cf20a16ec4476d4c0dbfc

 

 

Możesz również polubić…

Skip to content